1.

Скъпо семейство .......,
 
Ние, ....... и .......
 
на ......г. ще свържем живота си, завинаги!
 
След като приехте да бъдете наши кумове,
ние Ви благодарим, че ще споделите сватбените ни вълнения!
Надяваме се, че ще бъдете наши добри приятели
и мъдри съветници за цял живот.
Искренно вярваме, че отговорността,
която поемате е във Вашите възможности!
 
В Ритуалната зала на гр. ....... от.......часа
ще приемем благословията на нашите родители.
 
Светото венчание ще се извърши
в храм ......., от .......часа
 
Празничната вечеря ще продължи от .......часа
в ресторант „.......”
 
2.
Ние,
... и ....
от щастие окрилени и от любов опиянени,
избрахме Вас, приятелите наши,
в съдбовния ни час да вдигнем тежки чаши!
В живота хубав и суров
бъдете ни опора изпълнени с любов!
До нас Вий застанете и тост
в наша чест вдигнете,
че веселба ни чака цяла нощ –
купонът ще се вихри с пълна мощ!
С една дума: няма време за умуване
гответе се за кумуване!
 
3.
За любовта,
за приятелството,
за това, че сте с нас в радост и болка,
 
Ние,
....... и .......
С огромна радост Ви каним да станете свидетели
пред Бога и закона на нашето решение
да свържем съдбите си и да създадем собствено семейство.
 
Бъдете специални гости
на най-нежното и най-красиво
събитие в нашия живот -  сватбеното ни тържество.
Нека заедно да превърнем този ден
в един незабравим спомен.
 
Приемете да станете наши кумове
и да бъдете до нас на сватбата,
а и в живота ни оттук насетне.
 
4.
Мили приятели,
На вас с доверие задача отговорна отредихме-
освен приятели, наши кумове да сте решихме!
Благодарим ви, че приехте
и с нелеката задача се заехте!
Да станете свидетели на встъпването ни в брак,
да ни напътствате и ни покажете как
по-лесен да бъде животът ни съвместен,
да можем да се хвалим, че е като песен...
Вълнувайте се с нас в ДЕНЯ ни!
Споделете с нас радостта ни!
Щастливата ни дата запомнете -
.....
и за купон се пригответе !
 
5.
Скъпи ..... и .....
 
Двама ви за кумове знаете избрахме,
Обичаме ви много, затова на вас се спряхме.
Така, че бъдете готови в официални тоалети,
Да държите кумско слово в стройни куплети!
Искаме речта на кума да е богата
И с танци кръшни да блесне кумата!
Бъдете наши гости най-специални
На мероприятията ритуални!
 
Очакваме ви на ..... г.
 
в ..... ч. – в Ритуална зала .....;
в ..... ч. – в храм .....;
в ..... ч. – в Ресторант .....
 
Подкрепете ни в решението да свържем съдбите си и да създадем собствено семейство!
 
6.
Двама стоим изправени пред Вас.
Млади, влюбени, засмени…
Очите ни говорят, не е нужен глас
да разберете, че един за друг сме родени.
Избрахме Вас, приятелите наши,
в съдбовния ни час да вдигнем тежки чаши.
В живота хубав и суров
бъдете ни опора, изпълнени с любов!
С нас пътя до олтара извървете
и в сватбения ден кумове бъдете!
Нека направим заедно
..... г.
един голям празник за всички нас!
 
7.
Сватбени камбани в ушите ни звънят!
Звънят за пръв, вярваме и за последен път!
Имаме нужда от приятели добри:
Да са до нас в хубави, а и в лоши дни!
Като кумове ви молим да застанете до нас,
на тез тъй важни за двама ни ден и час!
Да станете свидетели на встъпването в брак,
Да ни напътствате и ни покажете как
По-лесен да бъде животът ни съвместен,
Да можем да се хвалим, че е като песен…
Ще тръпнем в очакване на Вашето решение,
ще се съгласите – по наше скромно мнение!!!
Светото Венчание, ще се извърши
в храм ..... - ..... ч.
Гражданският ритуал и наздравицата
за нашето щастие ще се вдигне
в ресторант ..... от ..... ч.

8.
В живота на човек има много моменти,
срещаме много хора, но малко са тези,
които са истински и значими и оставят диря по пътя ни.
Станете част от най-важния ден в живота ни,
бъдете винаги верни и добри приятели, каквито сте били,
и ни подкрепяйте, както досега!
За нас ..... и .....,
е чест и удоволствие да бъдете наши кумове на
Сватбеното ни тържество,
което ще се проведе на .....г.
..... ч. в Ритуална зала .....
..... ч. в Църква .....
..... ч. в ресторант .....

С една дума - няма време за умуване,
гответе се за кумуване!